Network and Telecommunication Systems Integrator
A A A

Referencje

Referencje
Nie udostępniamy referencji ponieważ ich nie zbieramy.

Najlepszą formą referencji dla nas jest zadowolenie klienta oraz kontakt nowego klienta z polecenia.

Dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie jakim obdarzyliście naszą firmę.

Używamy

centos
ispconfig
lms
mikrotik
debian
owncloud
ubnt
vyos
xenserver
zimbra
nagios
openvz
mspcontrol
zabbix
cwp
mysql
cacti
openvpn
asf
bacula
kvm
mariadb
nextcloud
odoo
openmediavault
ceph
ovirt
nginx
webmin
postgresql
proxmox
vesta
openstack
pfsense
virtualmin
phpmyadmin
le
aws
azure
docker
gcp
kubernetes
gns3
frr