Network and Telecommunication Systems Integrator
A A A

Telekomunikacja
Komunikacja scala świat. Przekaz ma dotrzeć od nadawcy do odbiorcy szybko, w całości, nie zniekształcony. Internet i telefonia komórkowa to dziś standard. W każdej chwili i miejscu możemy mieć kontakt ze światem. Chcemy tego kontaktu i go potrzebujemy. Dlatego NETAKOR pomaga łączyć, oferując najnowsze rozwiązania w zakresie technologii przewodowych, bezprzewodowych i multimediów obejmujące również usługi w oparciu o łącza analogowe, cyfrowe oraz w technologii VoIP. Tworzymy własną infrastrukturę, gwarantując odpowiednią przepustowość, efektywność i niezawodność. Oferujemy również usługi typu „indoor” polecane dla właścicieli hoteli, biur, czy obiektów handlowych – realizujemy w obiektach systemy instalacji antenowych do dystrybucji sygnałów telefonii komórkowej w różnych standardach GSM, UMTS, czy LTE. Wiemy jak zapewnić biznesowe standardy obsługi inżynieryjnej, skrojone pod potrzeby klientów. Zapewniamy kompleksową obsługę i nadzór nad stworzonymi sieciami telekomunikacyjnymi.

Używamy

centos
ispconfig
lms
mikrotik
debian
owncloud
ubnt
vyos
xenserver
zimbra
nagios
openvz
mspcontrol
zabbix
cwp
mysql
cacti
openvpn
asf
bacula
kvm
mariadb
nextcloud
odoo
openmediavault
ceph
ovirt
nginx
webmin
postgresql
proxmox
vesta
openstack
pfsense
virtualmin
phpmyadmin
le
aws
azure
docker
gcp
kubernetes
gns3
frr